hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ thuật viên (Hồ Chí Minh)

Kỹ thuật viên (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 4
ứng tuyển
Công Nhân Kỹ thuật

Công Nhân Kỹ thuật

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 10
ứng tuyển
Nhân viên Bảo hành Hệ thống Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Nhân viên Bảo hành Hệ thống Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 3
ứng tuyển