hãy gia nhập đại gia đình hawee

Nhân viên Kỹ thuật Chào giá  (đường dây trung và cao áp đến 220kV)

Nhân viên Kỹ thuật Chào giá (đường dây trung và cao áp đến 220kV)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư T&C (Hồ Chí Minh)

Kỹ sư T&C (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 4
ứng tuyển
Công nhân Đấu nối tủ điện (Hồ Chí Minh)

Công nhân Đấu nối tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 5
ứng tuyển
Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 2
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744