hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ Sư Thiết Kế Tủ Điện (02 Điện) có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên

Kỹ Sư Thiết Kế Tủ Điện (02 Điện) có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 2
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744