hãy gia nhập đại gia đình hawee

[Hưng Yên] QC khuôn ép nhựa

[Hưng Yên] QC khuôn ép nhựa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây

[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hưng Yên] Nhân viên Bảo dưỡng thiết bị

[Hưng Yên] Nhân viên Bảo dưỡng thiết bị

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hưng Yên] Thiết kế khuôn ép nhựa

[Hưng Yên] Thiết kế khuôn ép nhựa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hưng yên] Lập trình gia công khuôn ép nhựa

[Hưng yên] Lập trình gia công khuôn ép nhựa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh Tủ điện - Thu nhập hấp dẫn ~ 500 tr/năm

Chuyên viên Kinh doanh Tủ điện - Thu nhập hấp dẫn ~ 500 tr/năm

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744