hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ thuật viên Bảo Hành Hệ Thống Tủ Điện (Hồ Chí Minh)

Kỹ thuật viên Bảo Hành Hệ Thống Tủ Điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 3
ứng tuyển
Kỹ sư T&C (Hồ Chí Minh)

Kỹ sư T&C (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 4
ứng tuyển
Công nhân Đấu nối tủ điện (Hồ Chí Minh)

Công nhân Đấu nối tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 5
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744