hãy gia nhập đại gia đình hawee

[Hưng Yên] QC khuôn ép nhựa

[Hưng Yên] QC khuôn ép nhựa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây

[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy CNC phay

[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy CNC phay

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hưng Yên] Nhân viên Bảo dưỡng thiết bị

[Hưng Yên] Nhân viên Bảo dưỡng thiết bị

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng nhóm điện Tự động hóa Robot

Trưởng nhóm điện Tự động hóa Robot

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kinh doanh Tự động hóa

Kinh doanh Tự động hóa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
Giám Đốc Dự án Automation

Giám Đốc Dự án Automation

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội] Kĩ sư Tự động hóa Robotics

[Hà Nội] Kĩ sư Tự động hóa Robotics

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hà Nội] Thiết kế cơ khí hệ thống automation

[Hà Nội] Thiết kế cơ khí hệ thống automation

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 3
ứng tuyển
[Hưng Yên] Thiết kế khuôn ép nhựa

[Hưng Yên] Thiết kế khuôn ép nhựa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hưng yên] Lập trình gia công khuôn ép nhựa

[Hưng yên] Lập trình gia công khuôn ép nhựa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744