hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kinh doanh Tự động hóa

Kinh doanh Tự động hóa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh Tủ điện - Thu nhập hấp dẫn ~ 500 tr/năm

Chuyên viên Kinh doanh Tủ điện - Thu nhập hấp dẫn ~ 500 tr/năm

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744