hãy gia nhập đại gia đình hawee

Chuyên viên phát triển Kinh doanh – Thị trường nước ngoài

Chuyên viên phát triển Kinh doanh – Thị trường nước ngoài

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
Giám đốc Tài chính Đầu tư -  Thu nhập hấp dẫn upto 5000$

Giám đốc Tài chính Đầu tư - Thu nhập hấp dẫn upto 5000$

Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên Kinh doanh Tủ điện

Nhân viên Kinh doanh Tủ điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh dự án Điện mặt trời áp mái

Chuyên viên Kinh doanh dự án Điện mặt trời áp mái

Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744