hãy gia nhập đại gia đình hawee

Trưởng phòng Quản lý Thiết kế ( Thu nhập upto 20,000,000 triệu/ tháng)

Trưởng phòng Quản lý Thiết kế ( Thu nhập upto 20,000,000 triệu/ tháng)

Phòng ban: Kinh tế Xây dựng
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Phát triển Dự án (mảng đầu tư năng lượng)

Chuyên viên Phát triển Dự án (mảng đầu tư năng lượng)

Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744