hãy gia nhập đại gia đình hawee

PM Dự án Cơ điện

PM Dự án Cơ điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 5
ứng tuyển
Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển