hãy gia nhập đại gia đình hawee

[Bắc Ninh] Công nhân nhà máy sản xuất Tủ Điện

[Bắc Ninh] Công nhân nhà máy sản xuất Tủ Điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 100
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744