hãy gia nhập đại gia đình hawee

Chuyên viên tổng hợp giá và hồ sơ thầu

Chuyên viên tổng hợp giá và hồ sơ thầu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chủ trì Thiết kế Cơ điện

Chủ trì Thiết kế Cơ điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư Bim MEP (Hồ Chí Minh, Hà Nội)

Kỹ sư Bim MEP (Hồ Chí Minh, Hà Nội)

Phòng ban: Bim, Revit MEP
Số lượng: 4
ứng tuyển
Kĩ Thuật Viên

Kĩ Thuật Viên

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư ShopDrawing Cơ điện - Tối Thiểu 03 Năm Kinh Nghiệm

Kỹ sư ShopDrawing Cơ điện - Tối Thiểu 03 Năm Kinh Nghiệm

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển