hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ sư Điện phụ trách Công nghệ Năng lượng

Kỹ sư Điện phụ trách Công nghệ Năng lượng

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư Bim MEP (Hồ Chí Minh, Hà Nội)

Kỹ sư Bim MEP (Hồ Chí Minh, Hà Nội)

Phòng ban: Bim, Revit MEP
Số lượng: 4
ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh Tủ bảng điện

Chuyên viên Kinh doanh Tủ bảng điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 7
ứng tuyển
Kĩ Thuật Viên

Kĩ Thuật Viên

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
PM Dự án Cơ điện

PM Dự án Cơ điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 5
ứng tuyển
Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Kỹ thuật Đấu Thầu Cơ/điện

Chuyên viên Kỹ thuật Đấu Thầu Cơ/điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 4
ứng tuyển
Kỹ sư ShopDrawing Cơ điện - Tối Thiểu 03 Năm Kinh Nghiệm

Kỹ sư ShopDrawing Cơ điện - Tối Thiểu 03 Năm Kinh Nghiệm

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển
Kỹ Sư Thiết kế Đấu Thầu Điện/cơ

Kỹ Sư Thiết kế Đấu Thầu Điện/cơ

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 5
ứng tuyển
Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển