hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ sư Thiết kế đấu thầu HVAC (Hồ Chí Minh)

Kỹ sư Thiết kế đấu thầu HVAC (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Nhiệt lạnh/Điện lạnh
Số lượng: 4
ứng tuyển
Chuyên viên Kỹ thuật Đấu Thầu  (HVAC & CTN)

Chuyên viên Kỹ thuật Đấu Thầu (HVAC & CTN)

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 4
ứng tuyển
Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển