hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ sư Plumbing - Thiết kế đấu thầu

Kỹ sư Plumbing - Thiết kế đấu thầu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển
PM Dự án Cơ điện

PM Dự án Cơ điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 5
ứng tuyển
Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Kỹ thuật Đấu Thầu Cơ/điện

Chuyên viên Kỹ thuật Đấu Thầu Cơ/điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 4
ứng tuyển
Kỹ sư ShopDrawing Cơ điện - Tối Thiểu 03 Năm Kinh Nghiệm

Kỹ sư ShopDrawing Cơ điện - Tối Thiểu 03 Năm Kinh Nghiệm

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển
Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển
Chỉ Huy Phó Thi Công Cơ Điện

Chỉ Huy Phó Thi Công Cơ Điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển