hãy gia nhập đại gia đình hawee

[Hà Nội] Nhân viên Kinh doanh Tủ điện và Trạm điện lương upto 700$

[Hà Nội] Nhân viên Kinh doanh Tủ điện và Trạm điện lương upto 700$

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên Kỹ thuật Chào giá  (đường dây trung và cao áp đến 220kV)

Nhân viên Kỹ thuật Chào giá (đường dây trung và cao áp đến 220kV)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 2
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744