hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ sư Điện phụ trách Công nghệ Năng lượng

Kỹ sư Điện phụ trách Công nghệ Năng lượng

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên Kỹ thuật chào giá

Nhân viên Kỹ thuật chào giá

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 0
ứng tuyển
Nhân viên Kinh doanh Trạm biến áp

Nhân viên Kinh doanh Trạm biến áp

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 0
ứng tuyển
Kỹ sư Thiết kế Tủ điện - Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ sư Thiết kế Tủ điện - Không yêu cầu kinh nghiệm

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 5
ứng tuyển
Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện

Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 2
ứng tuyển
Chỉ huy phó - phụ trách thi công Trạm biến áp

Chỉ huy phó - phụ trách thi công Trạm biến áp

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 3
ứng tuyển
Nhân viên Vật tư Công trường

Nhân viên Vật tư Công trường

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
Phụ kho Xây dựng (Lương 7-9tr/tháng)

Phụ kho Xây dựng (Lương 7-9tr/tháng)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
Thủ kho

Thủ kho

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 3
ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh Tủ bảng điện

Chuyên viên Kinh doanh Tủ bảng điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 7
ứng tuyển
Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 3
ứng tuyển
Kĩ Thuật Viên

Kĩ Thuật Viên

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
PM Dự án Cơ điện

PM Dự án Cơ điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 5
ứng tuyển
Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển