hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ sư Thiết kế Điện - Tự động hóa (VP Hà Đông - Hà Nội)

Kỹ sư Thiết kế Điện - Tự động hóa (VP Hà Đông - Hà Nội)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 5
ứng tuyển
[Bắc Ninh] Công nhân nhà máy sản xuất Tủ Điện

[Bắc Ninh] Công nhân nhà máy sản xuất Tủ Điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 100
ứng tuyển
[Bắc Ninh] Thợ hàn Tig Mig

[Bắc Ninh] Thợ hàn Tig Mig

Phòng ban: Sản xuất
Số lượng: 20
ứng tuyển
Trưởng phòng Phát triển Dự án Bất động sản

Trưởng phòng Phát triển Dự án Bất động sản

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 2
ứng tuyển
Nhân viên Thiết kế Đồ họa

Nhân viên Thiết kế Đồ họa

Phòng ban: Marketing
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên phát triển Kinh doanh – Thị trường nước ngoài

Chuyên viên phát triển Kinh doanh – Thị trường nước ngoài

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
Giám đốc Tài chính Đầu tư -  Thu nhập hấp dẫn upto 5000$

Giám đốc Tài chính Đầu tư - Thu nhập hấp dẫn upto 5000$

Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kinh doanh Tủ điện

Kinh doanh Tủ điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh dự án Điện mặt trời áp mái

Chuyên viên Kinh doanh dự án Điện mặt trời áp mái

Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744