hãy gia nhập đại gia đình hawee

IT Helpdesk (Tân Bình Hồ Chí Minh)

IT Helpdesk (Tân Bình Hồ Chí Minh)

Phòng ban: IT phần cứng/mạng
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Kỹ thuật Chào giá Trạm và Đường dây 110kV trở lên

Chuyên viên Kỹ thuật Chào giá Trạm và Đường dây 110kV trở lên

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744