hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ sư BIM hệ CTN

Kỹ sư BIM hệ CTN

Phòng ban: Bim, Revit MEP
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư BIM hệ HVAC

Kỹ sư BIM hệ HVAC

Phòng ban: Bim, Revit MEP
Số lượng: 1
ứng tuyển
Công nhân thi công đấu nối, lắp đặt Điện/ Điện nhẹ

Công nhân thi công đấu nối, lắp đặt Điện/ Điện nhẹ

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
Vận Hành Máy CNC

Vận Hành Máy CNC

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 5
ứng tuyển
[Phú Quốc] Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện

[Phú Quốc] Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 5
ứng tuyển
[Phú Quốc] Kỹ sư Thiết kế - Điện (Shopdrawing) M&E

[Phú Quốc] Kỹ sư Thiết kế - Điện (Shopdrawing) M&E

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 6
ứng tuyển
Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Cơ Điện Trang Trại Chăn Nuôi

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Cơ Điện Trang Trại Chăn Nuôi

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kinh doanh Tự động hóa

Kinh doanh Tự động hóa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Lạng Sơn] Kỹ sư Chăn Nuôi

[Lạng Sơn] Kỹ sư Chăn Nuôi

Phòng ban: Tuyển dụng
Số lượng: 5
ứng tuyển
Chủ trì Thiết kế Quy hoạch

Chủ trì Thiết kế Quy hoạch

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên QA - Hồ Chí Minh

Chuyên viên QA - Hồ Chí Minh

Phòng ban: QA/QC
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng phòng Phát triển Dự án Bất động sản

Trưởng phòng Phát triển Dự án Bất động sản

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội] Nhân viên Kỹ thuật chào giá ( Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên)

[Hà Nội] Nhân viên Kỹ thuật chào giá ( Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội] Chuyên viên Quản lý hợp đồng

[Hà Nội] Chuyên viên Quản lý hợp đồng

Phòng ban: Kinh tế Xây dựng
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744