hãy gia nhập đại gia đình hawee

Nhân viên Quản lý Hợp đồng (Hồ Chí Minh)

Nhân viên Quản lý Hợp đồng (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Kinh tế Xây dựng
Số lượng: 2
ứng tuyển
Cán bộ An Toàn Lao động

Cán bộ An Toàn Lao động

Phòng ban: QA/QC
Số lượng: 2
ứng tuyển
Kỹ thuật viên (Hồ Chí Minh)

Kỹ thuật viên (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 4
ứng tuyển
Công Nhân Kỹ thuật

Công Nhân Kỹ thuật

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 10
ứng tuyển
Thực tập sinh Đào tạo (Hồ Chí Minh)

Thực tập sinh Đào tạo (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Thư ký/ Hành chính/ Nhân sự
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên Bảo hành Hệ thống Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Nhân viên Bảo hành Hệ thống Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 3
ứng tuyển
Giáo viên Tiếng Anh PART-TIME

Giáo viên Tiếng Anh PART-TIME

Phòng ban: Giáo viên
Số lượng: 5
ứng tuyển
Trưởng bộ phận Tuyển dụng (có kinh nghiệm headhunt)

Trưởng bộ phận Tuyển dụng (có kinh nghiệm headhunt)

Phòng ban: Thư ký/ Hành chính/ Nhân sự
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư Giám sát Xây dựng

Kỹ sư Giám sát Xây dựng

Phòng ban: Xây dựng
Số lượng: 3
ứng tuyển
Kỹ sư Điện phụ trách Công nghệ Năng lượng

Kỹ sư Điện phụ trách Công nghệ Năng lượng

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Quản lý Hợp đồng (Hồ Chí Minh)

Chuyên viên Quản lý Hợp đồng (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Kế toán/Kiểm toán
Số lượng: 1
ứng tuyển