hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kế toán nội bộ ( quản lý dự án)

Kế toán nội bộ ( quản lý dự án)

Phòng ban: Kế toán/Kiểm toán
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kế toán ngân hàng công ty xây dựng

Kế toán ngân hàng công ty xây dựng

Phòng ban: Kế toán/Kiểm toán
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trợ Lý Chuyên Gia Nước Ngoài

Trợ Lý Chuyên Gia Nước Ngoài

Phòng ban: Giáo viên
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên Viên Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 1
ứng tuyển
[HCM] Thư ký Dự án Tiếng Anh

[HCM] Thư ký Dự án Tiếng Anh

Phòng ban: Giáo Viên Tiếng Anh
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ Sư thiết kế Cơ Điện M&E

Kỹ Sư thiết kế Cơ Điện M&E

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
Chuyên viên Phát triển Dự án Bất động sản

Chuyên viên Phát triển Dự án Bất động sản

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kế toán Tổng hợp thu nhập lên đến 20,000,000tr /tháng

Kế toán Tổng hợp thu nhập lên đến 20,000,000tr /tháng

Phòng ban: Tài chính
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ Sư Thiết Kế - Điện (Shopdrawing) M&E

Kỹ Sư Thiết Kế - Điện (Shopdrawing) M&E

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 5
ứng tuyển
Trưởng phòng Pháp chế Bất Động sản

Trưởng phòng Pháp chế Bất Động sản

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư BIM hệ HVAC

Kỹ sư BIM hệ HVAC

Phòng ban: Bim, Revit MEP
Số lượng: 1
ứng tuyển
Vận Hành Máy CNC

Vận Hành Máy CNC

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 5
ứng tuyển
[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây

[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
Kinh doanh Tự động hóa

Kinh doanh Tự động hóa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hưng yên] Lập trình gia công khuôn ép nhựa

[Hưng yên] Lập trình gia công khuôn ép nhựa

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744