hãy gia nhập đại gia đình hawee

[HN] Nhân viên Kinh Doanh Máy Phát Điện

[HN] Nhân viên Kinh Doanh Máy Phát Điện

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên QA - Hồ Chí Minh

Chuyên viên QA - Hồ Chí Minh

Phòng ban: QA/QC
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên Kinh doanh sản phầm linh kiện cơ khí

Nhân viên Kinh doanh sản phầm linh kiện cơ khí

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên Kinh doanh - Sản phẩm Khuôn

Nhân viên Kinh doanh - Sản phẩm Khuôn

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng bộ môn cơ điện

Trưởng bộ môn cơ điện

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư đô thị

Kỹ sư đô thị

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng bộ môn hạ tầng kỹ thuật

Trưởng bộ môn hạ tầng kỹ thuật

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kiến trúc sư thiết kế kỹ thuật

Kiến trúc sư thiết kế kỹ thuật

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kiến trúc sư thiết kế ý tưởng

Kiến trúc sư thiết kế ý tưởng

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư kết cấu

Kỹ sư kết cấu

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng bộ môn Kết cấu

Trưởng bộ môn Kết cấu

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Giám đốc sản xuất ( Phụ trách PX Cơ khí và Sản xuất)

Giám đốc sản xuất ( Phụ trách PX Cơ khí và Sản xuất)

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Bắc Ninh] Công nhân nhà máy sản xuất Tủ Điện

[Bắc Ninh] Công nhân nhà máy sản xuất Tủ Điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 100
ứng tuyển
Trưởng phòng Phát triển Dự án Bất động sản

Trưởng phòng Phát triển Dự án Bất động sản

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 2
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744