hãy gia nhập đại gia đình hawee

Trưởng bộ phận Tuyển dụng (có kinh nghiệm headhunt)

Trưởng bộ phận Tuyển dụng (có kinh nghiệm headhunt)

Phòng ban: Thư ký/ Hành chính/ Nhân sự
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng nhóm Quản lý thi công

Trưởng nhóm Quản lý thi công

Phòng ban: Quản lý cấp trung
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư Giám sát Xây dựng (Nhận việc sau Tết)

Kỹ sư Giám sát Xây dựng (Nhận việc sau Tết)

Phòng ban: Xây dựng
Số lượng: 5
ứng tuyển
Chuyên viên nhân sự - C&B

Chuyên viên nhân sự - C&B

Phòng ban: Kế toán/Kiểm toán
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên tổng hợp giá và hồ sơ thầu

Chuyên viên tổng hợp giá và hồ sơ thầu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng phòng QC Xây dựng

Trưởng phòng QC Xây dựng

Phòng ban: QA/QC
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Phòng ban: Kế toán/Kiểm toán
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chủ trì Thiết kế Cơ điện

Chủ trì Thiết kế Cơ điện

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng phòng Kho vận

Trưởng phòng Kho vận

Phòng ban: Kho vận
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư Thiết kế Tủ điện Hồ Chí Minh - Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ sư Thiết kế Tủ điện Hồ Chí Minh - Không yêu cầu kinh nghiệm

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 3
ứng tuyển
Trợ lý Giám đốc Điều hành (Hồ Chí Minh)

Trợ lý Giám đốc Điều hành (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Kế toán/Kiểm toán
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng phòng Nhân sự (Hồ Chí Minh)

Trưởng phòng Nhân sự (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Quản lý cấp trung
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư Điện phụ trách Công nghệ Năng lượng

Kỹ sư Điện phụ trách Công nghệ Năng lượng

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển