hãy gia nhập đại gia đình hawee

Thư ký Dự án

Thư ký Dự án

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ Sư Hạ Tầng Giao Thông

Kỹ Sư Hạ Tầng Giao Thông

Phòng ban: Xây dựng
Số lượng: 10
ứng tuyển
Kỹ Sư Bóc Tách Và Dự Toán Đấu Thầu Điện/cơ

Kỹ Sư Bóc Tách Và Dự Toán Đấu Thầu Điện/cơ

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 5
ứng tuyển
Chỉ Huy Trưởng Dự Án Xây Dựng

Chỉ Huy Trưởng Dự Án Xây Dựng

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 2
ứng tuyển
Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển
Giảng Viên Thực Hành Thi Công Lắp Đặt Điện lạnh/Cấp thoát nước

Giảng Viên Thực Hành Thi Công Lắp Đặt Điện lạnh/Cấp thoát nước

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 2
ứng tuyển
Kỹ Sư Cơ Điện - 6 Tháng Kinh Nghiệm

Kỹ Sư Cơ Điện - 6 Tháng Kinh Nghiệm

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 80
ứng tuyển
Chỉ Huy Phó Thi Công Cơ Điện

Chỉ Huy Phó Thi Công Cơ Điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển