hãy gia nhập đại gia đình hawee

Chuyên viên An Toàn Lao động (Hà Nội)

Chuyên viên An Toàn Lao động (Hà Nội)

Phòng ban: An toàn Lao động
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội] Nhân viên Kinh doanh dự án Điện mặt trời áp mái

[Hà Nội] Nhân viên Kinh doanh dự án Điện mặt trời áp mái

Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 2
ứng tuyển
[Hà Nội]  Thư ký Giám đốc Công ty

[Hà Nội] Thư ký Giám đốc Công ty

Phòng ban: Thư ký/ Hành chính/ Nhân sự
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên Viên Pháp Chế - Ban Kiểm Soát Tập Đoàn

Chuyên Viên Pháp Chế - Ban Kiểm Soát Tập Đoàn

Phòng ban: Luật
Số lượng: 1
ứng tuyển
Cán bộ An toàn Lao động (Hồ Chí Minh)

Cán bộ An toàn Lao động (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: An toàn Lao động
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ thuật viên Bảo Hành Hệ Thống Tủ Điện (Hồ Chí Minh)

Kỹ thuật viên Bảo Hành Hệ Thống Tủ Điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 3
ứng tuyển
Nhân viên Marketing (Content)

Nhân viên Marketing (Content)

Phòng ban: Marketing
Số lượng: 1
ứng tuyển
Công nhân Đấu nối tủ điện (Hồ Chí Minh)

Công nhân Đấu nối tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 5
ứng tuyển
Trưởng nhóm Hạ tầng IT

Trưởng nhóm Hạ tầng IT

Phòng ban: IT phần cứng/mạng
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Nhân viên bóc tách báo giá Tủ điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 2
ứng tuyển
Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Tổ Trưởng Đội Thi Công Lắp Đặt - Hệ Cơ - Lương 20 Triệu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744