hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ sư vận hành NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

Kỹ sư vận hành NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 2
ứng tuyển
Nhân viên vận hành NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

Nhân viên vận hành NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

Phòng ban: Tuyển dụng
Số lượng: 10
ứng tuyển
Giám đốc PR Marketing - Thu nhập lên đến 3000$

Giám đốc PR Marketing - Thu nhập lên đến 3000$

Phòng ban: Marketing
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội] Kỹ sư Thiết kế Điện - Điện nhẹ ( Thu nhập hấp dẫn)

[Hà Nội] Kỹ sư Thiết kế Điện - Điện nhẹ ( Thu nhập hấp dẫn)

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Kỹ thuật Chào giá Trạm và Đường dây 110kV trở lên

Chuyên viên Kỹ thuật Chào giá Trạm và Đường dây 110kV trở lên

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội] Nhân viên Kỹ thuật chào giá ( Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên)

[Hà Nội] Nhân viên Kỹ thuật chào giá ( Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Tủ Bảng Điện

Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Tủ Bảng Điện

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội] Chuyên viên Quản lý hợp đồng ( Thu nhập lên đến 1000$)

[Hà Nội] Chuyên viên Quản lý hợp đồng ( Thu nhập lên đến 1000$)

Phòng ban: Kinh tế Xây dựng
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên QA (Hà Nội)

Nhân viên QA (Hà Nội)

Phòng ban: QA/QC
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ Sư Thiết Kế Tủ Điện (02 Điện) có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên

Kỹ Sư Thiết Kế Tủ Điện (02 Điện) có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 2
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744