hãy gia nhập đại gia đình hawee

Kỹ sư Plumbing - Thiết kế đấu thầu

Kỹ sư Plumbing - Thiết kế đấu thầu

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển
Kỹ sư Thiết kế đấu thầu HVAC

Kỹ sư Thiết kế đấu thầu HVAC

Phòng ban: Nhiệt lạnh/Điện lạnh
Số lượng: 2
ứng tuyển
Kỹ sư Kết cấu thép và Kết cấu bê tông - Hiện trường

Kỹ sư Kết cấu thép và Kết cấu bê tông - Hiện trường

Phòng ban: Xây dựng
Số lượng: 0
ứng tuyển
Kĩ Thuật Viên

Kĩ Thuật Viên

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
Kỹ sư Kết cấu tại Hiện trường

Kỹ sư Kết cấu tại Hiện trường

Phòng ban: Xây dựng
Số lượng: 2
ứng tuyển
Kỹ sư trắc đạc

Kỹ sư trắc đạc

Phòng ban: Trắc đạc
Số lượng: 0
ứng tuyển
Kỹ sư Giám sát Xây dựng

Kỹ sư Giám sát Xây dựng

Phòng ban: Xây dựng
Số lượng: 0
ứng tuyển
PM Dự án Cơ điện

PM Dự án Cơ điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 5
ứng tuyển
Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Trưởng nhóm Kỹ thuật Đấu thầu Cơ/ Điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Kỹ thuật Đấu Thầu Cơ/điện

Chuyên viên Kỹ thuật Đấu Thầu Cơ/điện

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 4
ứng tuyển
Kỹ sư ShopDrawing Cơ điện - Tối Thiểu 03 Năm Kinh Nghiệm

Kỹ sư ShopDrawing Cơ điện - Tối Thiểu 03 Năm Kinh Nghiệm

Phòng ban: Cấp thoát nước/Môi trường nước
Số lượng: 10
ứng tuyển
Công Nhân Kỹ thuật

Công Nhân Kỹ thuật

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 10
ứng tuyển
Cán bộ Vật tư Công trình

Cán bộ Vật tư Công trình

Phòng ban: Kho vận
Số lượng: 2
ứng tuyển
Thư ký Dự án

Thư ký Dự án

Phòng ban: Thư ký/ Hành chính/ Nhân sự
Số lượng: 3
ứng tuyển