hãy gia nhập đại gia đình hawee

[Lạng Sơn] Kỹ sư Chăn Nuôi - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

[Lạng Sơn] Kỹ sư Chăn Nuôi - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Phòng ban: Tuyển dụng
Số lượng: 5
ứng tuyển
[Lạng Sơn] Công nhân chăn nuôi - Không yêu cầu kinh nghiệm

[Lạng Sơn] Công nhân chăn nuôi - Không yêu cầu kinh nghiệm

Phòng ban: Việc Làm Phổ Thông
Số lượng: 10
ứng tuyển
[Hà Nội] Kỹ sư Thiết kế Tủ điện - ( mảng Cơ khí) có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

[Hà Nội] Kỹ sư Thiết kế Tủ điện - ( mảng Cơ khí) có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch

Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch

Phòng ban: BẤT ĐỘNG SẢN
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng phòng tài chính Kế toán - Công ty CP Hawee Nông nghiệp

Trưởng phòng tài chính Kế toán - Công ty CP Hawee Nông nghiệp

Phòng ban: Kế toán/Kiểm toán
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hưng Yên] Nhân viên đứng máy phay, mài, tiện, CNC

[Hưng Yên] Nhân viên đứng máy phay, mài, tiện, CNC

Phòng ban: Cơ khí
Số lượng: 2
ứng tuyển
Chuyên viên Kinh doanh Tủ điện - Thu nhập hấp dẫn ~ 500 tr/năm

Chuyên viên Kinh doanh Tủ điện - Thu nhập hấp dẫn ~ 500 tr/năm

Phòng ban: Điện Dân dụng/Công nghiệp
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trưởng nhóm Thanh toán - đi dự án khu vực miền Bắc

Trưởng nhóm Thanh toán - đi dự án khu vực miền Bắc

Phòng ban: Kinh tế Xây dựng
Số lượng: 2
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744