hãy gia nhập đại gia đình hawee

[Hot Job] Chỉ huy trưởng Dự án Điện gió ( Thu nhập lên đến 80,000,000 triệu /tháng)

[Hot Job] Chỉ huy trưởng Dự án Điện gió ( Thu nhập lên đến 80,000,000 triệu /tháng)

Phòng ban: Quản lý cấp cao
Số lượng: 1
ứng tuyển
Trợ lý phòng Kinh doanh - Thành Thạo Tiếng Hàn (Hồ Chí Minh)

Trợ lý phòng Kinh doanh - Thành Thạo Tiếng Hàn (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 1
ứng tuyển
[ Hà Nội] Trưởng nhóm Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

[ Hà Nội] Trưởng nhóm Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp

Phòng ban: Marketing
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội] Nhân viên Kinh doanh dự án Điện mặt trời áp mái

[Hà Nội] Nhân viên Kinh doanh dự án Điện mặt trời áp mái

Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 2
ứng tuyển
Nhân viên Quản lý hợp đồng (Hồ Chí Minh)

Nhân viên Quản lý hợp đồng (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Kinh tế Xây dựng
Số lượng: 1
ứng tuyển
[Hà Nội]  Thư ký Giám đốc Công ty

[Hà Nội] Thư ký Giám đốc Công ty

Phòng ban: Thư ký/ Hành chính/ Nhân sự
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên Viên Pháp Chế - Ban Kiểm Soát Tập Đoàn

Chuyên Viên Pháp Chế - Ban Kiểm Soát Tập Đoàn

Phòng ban: Luật
Số lượng: 1
ứng tuyển
Nhân viên lái xe - Bằng lái xe hạng B2

Nhân viên lái xe - Bằng lái xe hạng B2

Phòng ban: Lái xe
Số lượng: 1
ứng tuyển
Chuyên viên Quản lý hợp đồng

Chuyên viên Quản lý hợp đồng

Phòng ban: Kinh tế Xây dựng
Số lượng: 3
ứng tuyển
Kỹ thuật viên Bảo Hành Hệ Thống Tủ Điện (Hồ Chí Minh)

Kỹ thuật viên Bảo Hành Hệ Thống Tủ Điện (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 3
ứng tuyển
Kỹ sư T&C (Hồ Chí Minh)

Kỹ sư T&C (Hồ Chí Minh)

Phòng ban: Hệ thống điện
Số lượng: 4
ứng tuyển
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744