Liên hệ

liên hệ

liên hệ

Trụ sở chính - Hawee Group

Tòa nhà Hawee, Khu đấu giá D2, Phố Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Tel : (+84) 4 33117744/ Fax: (+84) 4 33117748

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 1, Tòa nhà 3G Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.
Tel : (+84) 4 33117744/ Fax: (+84) 4 33117748

Nhà máy sản xuất Hawee

Đường TS7, Khu công nghiệp Tiên Sơn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tel : (+84) 4 33117744/ Fax: (+84) 4 33117748