Liên hệ

Hawee Group

Tòa nhà Hawee, Lô D2 Khu đấu giá quyền sử dụng đất, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Email: tuyendung@hawee.com.vn
Tel : 024. 3311 7722
Fax: 024. 3201 0180
Hotline 0943117744
Hotline 0943117744