hãy gia nhập đại gia đình hawee

Trưởng phòng Phát triển Dự án Bất động sản

Công ty Cổ phần Hawee Parkland

Thông tin của bạn

Mô tả công việc

         Công tác đầu tư:

Chủ động tìm kiếm, tiếp nhận dự án mới, ngoại giao và xúc tiến hợp tác đầu tư với các đối tác để tìm kiếm dự án.

Báo cáo đầu tư dự án, tổng hợp các ý kiến phân tính, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án từ các bộ phận.

Phối hợp với các Phòng/Ban trong công tác lập kế hoạch, tiến độ tổng thể Pháp Lý

Triển khai Pháp lý dự án với cơ quan Nhà nước, nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao sản phẩm BĐS cho khách hàng, thực hiện hoàn chỉnh thủ tục pháp lý cho dự án.

Lập, trình Hồ sơ đề xuất, Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Phối hợp với các Phòng, Ban trong Tập đoàn rà soát hồ sơ trước khi trình cơ quan Nhà nước thẩm định, phê duyệt.

Lập báo cáo dự toán khối lượng, chi phí, ngân sách, tiến độ để triển khai dự án.

Lập hồ sơ dự sơ tuyển, Hồ sơ dự thấu/Hồ sơ đề xuất, tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng giữa NĐT và CQNN trong quá trình lựa chọn Nhà đầu tư.

Xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy các thủ tục pháp lý cho các dự án đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ.

Tham mưu cho Ban TGĐ Công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư.

Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo trực tiếp và Lãnh đạo Tập đoàn.

          Công tác dự án:

Theo dõi danh mục đầu tư của Công ty;

Tham gia hoặc kiểm soát quá trình đầu tư, quản trị đầu tư các dự án;

Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh;

Theo dõi, quản lý việc thực hiện các hợp đồng đầu tư dự án Công ty đã ký.

Phối hợp với các Phòng Ban/ Đơn vị liên quan triển khai các quy trình pháp lý đầu tư để dự án đủ điều kiện thi công, kinh doanh…

Thực hiện và báo cáo công việc khác theo phân công của Ban TGĐ

Yêu cầu ứng viên

Ứng viên từ 27 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp Đại học/Trên đại học: Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông, Luật và các trường tương đương khác;

Có thể đi công tác xa dài ngày;

Có khả năng lập kế hoạch, đề xuất, đánh giá kế hoạch, phương án đầu tư;

Có năng lực lập phương án triển khai đầu tư dự án, hoàn thiện pháp lý dự án.

Nắm rõ trình tự, thủ tục pháp lý, nắm rõ các văn bản, quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý xây dựng;

Nắm rõ thủ tục pháp lý liên quan các Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản.

Nắm rõ trình tự, thủ tục trong quá trình lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định Pháp luật về Luật đấu thầu.

Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản,

Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước;

Kỹ năng giao tiếp/ Giải quyết vấn đề/ Lập kế hoạch tốt;

Khả năng tư duy, xử lý tình huống một cách linh hoạt;

Chủ động trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực;

Ưu tiên ứng viên đã làm việc cho các chủ đầu tư dự án bất động sản.

Chế độ đãi ngộ & thông tin khác

Lương thương lượng (tùy vào năng lực của ứng viên);

Thưởng hiệu quả công việc dành cho CBNV xuất sắc ngay trong tháng (10% lương tháng);

Thưởng hiệu quả của dự án theo quy chế khen thưởng đối với phòng đầu tư;

Lương tháng 13;

Du lịch nước ngoài cho các cá nhân xuất sắc năm;

Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và BHXH hiện hành;

Dịch vụ chăm sóc nhân viên để được support tối đa trong công việc;

Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn;

Tham gia các hoạt động đoàn thể và Văn hóa doanh nghiệp.

Công việc liên quan

Hotline 0943117744
Hotline 0943117744