hãy gia nhập đại gia đình hawee

Trưởng nhóm Tuyển Dụng - Hà Nội - Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng

Công ty Cổ phần Hawee Cơ điện

Thông tin của bạn

Mô tả công việc

1. Thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất tham mưu, đề xuất về nghiệp vụ thu hút và tuyển dụng nhân tài cho Giám Đốc Nhân sự:
- Tiếp cận và tạo nguồn các vị trí Kỹ thuật, quản lý cấp cao và chuyên gia. 
- Phỏng vấn, đánh giá, tham vấn ra quyết định tuyển chọn ứng viên cho các vị trí từ Chuyên viên cấp cao, Quản lý cấp trung trở lên.
- Chủ trì tham mưu, phân tích để đưa ra các giải pháp thực hiện tối ưu liên quan đến nghiệp vụ tuyển dụng. Tham gia vào các dự án, chương trình kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và hiệu quả công tác thu hút và Tuyển dụng nhân tài.
2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất/cho ý kiến về việc xây dựng các quy trình/quy định/chính sách/cơ chế thu hút và Tuyển dụng nhân tài có tầm ảnh hưởng phạm vi toàn Tập đoàn
3. Chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế chính sách, quy trình, quy định đã ban hành đảm bảo tính tuân thủ, kịp thời phát hiện các vi phạm quy trình chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.
4. Làm được báo cáo, phân tích, đề xuất, đưa ra những ý tưởng, phương pháp mới nâng cao chất lượng công việc.

Yêu cầu ứng viên

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan đến Nhân sự, Xây dựng, Kinh doanh
2. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Tuyển dụng trong lĩnh vực Xây dựng, bất động sản, Cơ điện
3. Có kinh nghiệm tuyển mass
4. Có Kiến thức tổng quan về công tác nhân sự, quản trị nhân sự 
5. Kỹ năng giao tiếp, trình bày
6. Kỹ năng tổng hợp, báo cáo.
7. Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề.
8. Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục
9. Kỹ năng quản lý nhóm
10. Có kỹ năng xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh

Chế độ đãi ngộ & thông tin khác

Sự đóng góp của bạn cho Công ty luôn được ghi nhận dưới chế độ phúc lợi và đãi ngộ "ngay và luôn":
1. Thu nhập từ 15 đến 20 triệu VNĐ/tháng (tùy vào năng lực của ứng viên)
2. Thưởng hiệu quả công việc ngay trong tháng (10% lương tháng)
3. Thưởng dự án, thưởng đánh giá xếp hạng cuối năm
4. Lương tháng 13
5. Du lịch nước ngoài cho các cá nhân xuất sắc năm
6. Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và BHXH hiện hành (tính Overtime theo mức lương vị trí)
7. Dịch vụ Chăm sóc nhân viên để được support tối đa trong công việc
8. Đào tạo nâng cao kỹ năng và Trình độ chuyên môn
9. Tham gia các hoạt động đoàn thể và Văn hóa doanh nghiệp
10. Xem xét tăng lương 1 năm 1 lần

Công việc liên quan