hãy gia nhập đại gia đình hawee

[ Hà Nội] Chuyên viên IT - Phần mềm

Công ty Cổ phần Hawee Cơ điện

Thông tin của bạn

Mô tả công việc

1. Quản trị, vận hành các hệ thống phần mềm ứng dụng như: ERP, Nhân sự, Kế toán...

2. Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến phần mềm ứng dụng.

3. Khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ của người dùng.

4. Cài đặt, thử nghiệm và triển khai các giải pháp phần mềm phục vụ quản trị nội bộ.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Yêu cầu ứng viên

1. Quản trị, vận hành các hệ thống phần mềm ứng dụng như: ERP, Nhân sự, Kế toán...

2. Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến phần mềm ứng dụng.

3. Khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ của người dùng.

4. Cài đặt, thử nghiệm và triển khai các giải pháp phần mềm phục vụ quản trị nội bộ.

5.Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Chế độ đãi ngộ & thông tin khác

1. Mức lương thỏa thuận theo năng lực

2. Thưởng hiệu quả theo chính sách công ty

3. Lương tháng 13

4. Du lịch nước ngoài cho các cá nhân xuất sắc năm

5. Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và BHXH hiện hành 

6. Đào tạo nâng cao kỹ năng và Trình độ chuyên môn

7. Tham gia các hoạt động đoàn thể và Văn hóa doanh nghiệp

8. Xem xét tăng lương ít nhất 1 năm 1 ít

Công việc liên quan

Hotline 0943117744
Hotline 0943117744