hãy gia nhập đại gia đình hawee

Cán Bộ An Toàn Lao Động (Làm việc tại Miền Nam và Miền Trung)

Công ty Cổ phần Hawee Xây dựng Công nghiệp

Thông tin của bạn

Mô tả công việc

Hawee Group phát triển thêm  mảng Solar Rooftop và Mini Solar Farm. Hiện chúng tôi đang triển khai rất nhiều Dự án Solar Rooftop và Mini Solar Farm. Chúng tôi cần tuyển 06 Cán bộ ATLĐ làm việc tại Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Định...

- Tuân thủ, hướng dẫn, thực hiện việc kiểm soát công tác AT-VSLĐ, an ninh & môi trường tại dự án theo quy trình và tiêu chuẩn AT-VSLĐ của Công ty ban hành.
-  Hàng ngày kiểm tra các điều kiện an toàn cần thiết trước khi đồng ý để dự án tiến hành công việc như các trang thiết bị BHĐL của CB công nhân viên tham gia tại dự án, hệ thống kỹ thuật an toàn bao gồm (hệ thống lan can an toàn, hệ lưới an toàn, hệ thống lối đi lại an toàn, hệ thống điện tạm, hệ thống giáo...
-  Tiến hành thường xuyên việc thực hiện tập huấn, đào tạo về An toàn lao động, PCCN cho CBCNV đến làm việc tại dự án.
-  Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định về công tác AT-VSLĐ trong dự án, thực hiện đánh giá rủi ro đối với các công việc triển khai tại dự án và có biện pháp phòng ngừa phù hợp đối với các công việc đó.
-  Quản lý, Theo dõi công tác kiểm định các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
-  Tổng hợp và báo cáo định kỳ (tuần, tháng) về công tác thực hiện an toàn lao động tại dự án tới trưởng phòng ATLĐ công ty.
- Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của TP hoặc BLĐ Công ty.

Yêu cầu ứng viên

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

2. Kỹ năng giao tiếp Tiếng anh cơ bản

3. Được đào tạo, huấn luyện các kiến thức cơ bản và kỹ năng kiểm tra giám sát về công tác an toàn lao động tại các dự án thi công xây dựng, đặc biệt dự án nhà cao tầng
4. Am hiểu các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác An toàn lao động tại dự án, biết lập hồ sơ An toàn lao động
5. Có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại hiện trường dự án với vai trò Cán bộ an toàn lao động.

Chế độ đãi ngộ & thông tin khác

1. Thu nhập từ 10 đến 15 triệu VNĐ / tháng (tùy vào năng lực của ứng viên) 
2. Thưởng hiệu quả công việc ngay trong tháng (10% lương tháng)
3. Lương tháng 13
4. Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và BHXH hiện hành 
5. Đào tạo nâng cao kỹ năng và Trình độ chuyên môn
6. Tham gia các hoạt động đoàn thể và Văn hóa doanh nghiệp

Công việc liên quan

Hotline 0943117744
Hotline 0943117744